A A A

          Centrul de certificare a cheilor publice de nivel superior creat în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 246 din  15.07.2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală cu respectarea prevederilor Directivei Uniunii Europene UE/EC/99/93 din 29 iunie 2006 este pilonul de bază a infrastructurii cheilor publice în Republica Moldova.

            Avînd ca destinație principală certificarea cheilor publice ale prestatorului de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate Centrul de certificare a cheilor publice de nivel superior îndeplineşte următoarele funcţii:

 

     -certifică cheile publice ale prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate;

     -suspendă valabilitatea, repune în funcţiune şi revocă certificatele cheilor publice emise de acest prestator;

     -creează şi ţine registrul certificatelor cheilor publice ale prestatorului de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate de nivelul al doilea;

     -confirmă autenticitatea şi valabilitatea certificatelor cheilor publice ale prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate.

 

           Pornind de la funcţiile sale, Centrul de certificare a cheilor publice de nivel superior nu oferă servicii în domeniul semnăturii electronice beneficiarilor finali. În acest sens, Centrul este garant de legalitate şi de credibilitate în raporturile dintre centrele de certificare de nivelul doi şi clienţii nemijlociţi ai acestora (persoane fizice şi juridice).