A A A

Legislaţia

Legislația în domeniul aplicării semnăturii electronice:

 

 Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice.

 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcţionarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulaţiei electronice ale acestora.

 

 

Directive europene

 

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene

 

Directiva 910/2014 a Parlamentului European și a ConsiliuluiUniunii Europene

 

 

Acte normative subordonate legii:

 

 Normele tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate

 

 Condiţiile speciale de activitate ale prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice

 

 

 REGULAMENTUL Prestatorului de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate

 

REGULAMENTUL privind controlul de stat în domeniul aplicării semnăturii electronice

 

REGULAMENTUL de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii electronice

 

REGULAMENTUL privind procedura de avizare a dispozitivelor de creare şi/sau verificare a semnăturii electronice şi a produselor asociate semnăturii electronice